வணிக கடன்கள்


Fintrex இல் நாங்கள் SME துறைக்கு சேவை வழங்குவதை உறுதியாக நம்பி உள்ளோம்.
நாம் முதலில் உங்கள் வியாபார தேவைகளை புரிந்து கொள்ள விரும்புவதுடன் உங்கள் வியாபார பணப் பரிமாற்றங்களுக்கு பொருந்தக்கூடிய வகையில்  பலதரப்பட்ட நிதி தெரிவுகளை வழங்கி  உங்களது வியாபாரத்தை விருத்தி செய்வதற்கு உதவுகிறோம்.


வணிக கடன்களின் வகைகள்

 • குறுகிய கால கடன்கள்
 • சுழற்சி கடன்கள்
 • நீண்ட கால கடன்கள்

நாங்கள் நிதி வழங்குவதற்கான நோக்கங்கள்

 • இருப்புகளையும் மூலப் பொருட்களையும் கொள்வனவு செய்வதற்கு
 • அடுத்தடுத்த செலவுகளை முகம் கொடுப்பதற்கு
 • மூலதன பொருட்களில் முதலீடு செய்வதற்கு

எமக்கு தேவைப்படுவது என்ன

 • நிறுவன பதிவு சான்றிதழ்
 • இயக்குனர் மற்றும் பங்குதாரர்களின் விபரங்கள்
 • பதிவு செய்யப்பட்ட விலாசத்தின் விவரங்கள்
 • தணிக்கை செய்யப்பட்ட கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கான கணக்குகள்
 • அண்மைய முகாமைத்துவ கணக்குகள்
 • கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான விற்பனை விலையுடன் கூடிய மாத அடிப்படையிலான விற்பனை அளவுகள்
 • கடந்த ஆறு மாதங்களில் பாவனை செய்யப்பட்ட மூலப் பொருட்களின் வகைகள் கொள்வனவு செய்யப்பட்ட அளவுகள் மற்றும் கொள் விலை
 • கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கான வங்கி கூற்று
 • வியாபாரத் திட்டம் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று (பொருந்தும் எனில்)
 • வருமான வரி ரசீதுகள் (கடந்த நிதி வருடத்துக்கானது)
 • பிணையாக வழங்கக்கூடிய வற்றின் விபரங்கள் (பொருந்தும் எனில்)

அடுத்தது என்ன

 • Fintrx இன் நிதி தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் உங்களுக்கு சிறந்த தீர்வைத் தருவார்கள்
 • நாங்கள் உங்களிடத்தில் வந்து அனைத்து துணை ஆவணங்களையும் பெற்றுக்கொள்வோம்
 • பிணை ஏதேனும் இருப்பின் அவற்றின்  பெறுமதியை மதிப்பீடு செய்வோம்
 • நீங்கள் எவ்வளவு நிதி ஒழுக்கமானவர் என்பதை பரீட்சிப்போம்.

அதனை துரிதப்படுத்துவதற்கு

Whatsap,Viber, to,

+94 776 200 100

Submit quick inquiry formClick Here