வர்த்தக நிதி


பின்ட்ரக்ஸ் 360 டிக்ரி வர்த்தக நிதி வசதியானது இறக்குமதி வர்த்தகர்களுக்கு வழங்கப்படும் புத்தாக்கமிக்கதும் தனித்துவமானதுமான நிதிச் சேவை ஆகும்.

பின்ட்ரக்ஸ் 360 டிக்ரி வர்த்தக நிதி வசதியானது விநியோகஸ்தர்கள் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுடன் நல்லுறவை பேணி உங்களது பிரதான வணிக செயற்பாடுகளில் கவனம்செலுத்த உங்களை அனுமதிக்கும் மொத்த செயற்பாட்டு மூலதன தீர்வாகும். பின்ட்ரக்ஸ் ஆனது உங்களது வணிகம் விருத்தியடையவதற்கான தீர்வு, பண்டகசாலை, இன்வன்டரி முகாமைத்துவம் மற்றும் விற்பனை பேரேடு முகாமைத்துவம் போன்ற துணைச்சேவைகளுக்கு நிதியை ஏற்பாடுசெய்வது வரையான ஏனைய சகல தேவைகளையும் கவனத்திற்கொள்கின்றது.


பிரதான அம்சம்

வசதிகளை பெறுவதற்கான பாதுகாப்பு/ பிணையானது பின்ட்ரக்ஸினால் நியமிக்கப்பட்ட பண்டகசாலைகளில் இறக்குமதிசெய்யப்பட்டு சேமித்து வைக்கப்டும் மற்றும் அசையாச்சொத்தின் மீது அடமானம் வைக்க வேண்டிய அவசியமில்லை.

பின்ட்ரக்ஸ் 360 டிக்ரி வர்த்தக நிதி வசதியின் கீழ் வழங்கப்படும் நிதி தயாரிப்புக்கள்

 • இறக்குமதி இருப்புச்சரக்குகளுக்கான கடன் கடிதங்களை திறத்தல்
 • இறக்குமதி ரசீதுகளை விலக்குதல் மற்றும் இறக்குமதி பொருட்கள், சுங்க வரி செலுத்துகைக்கான இறக்குமதி கடன்கள்
 • 360 வர்த்தக நிதி மூலம் வழங்கப்படும் சேவைகள்
 • பண்டகசாலையிலிருந்து பண்டகசாலைக்கு பொருட்களை காப்பீடு செய்வதற்கான காப்புறுதி தொடர்பான சிறந்த ஒப்பந்தத்தை நாங்கள் ஏற்பாடுசெய்வோம்
 • விநியோகஸ்தர் பண்டகசாலையில் இருந்து உங்களது பண்டகசாலைக்கான பொருட்களின் கார்கோ மற்றும் நீக்கம்
 • பண்டகசாலைகளில் உள்ள பொருட்களின் பதிவுகள்/ இன்வன்டரியை பேணுதல் மற்றும் பொருட்களின் அசைவும் பாதுகாப்பும் எமக்கு தேவைiயானவை
 • வியாபாரப் பதிவு.
 • பணிப்பாளர்கள் மற்றும் பங்குதாரர்கள் விபரம்.
 • பதிவுசெய்யப்பட்ட முகவரி விபரங்கள்.
 • கடந்த 3 வருடங்களாக கணக்காய்வு செய்யப்பட்ட கணக்குகள்.
 • அண்மைய முகாமைத்துவ கணக்குகள்.
 • கடந்த 6 மாதங்களுக்கான விற்பனை விலைகளுடன் மாதாந்த அடிப்படையிலான விற்பனை அளவுகள்.
 • கடந்த 6 மாத காலப்பகுதிகளில் இறக்குமதிசெய்யப்பட்ட மூலப்பொருட்களின் வகைகள், அளவுகள் மற்றும் செலுத்தப்பட்ட விலைகள்.
 • 6 மாதங்களுக்கான வங்கி அறிக்கைகள்.
 • வியாபார திட்டங்கள் மற்றும் திட்டமிடப்பட்ட பணப்புழக்க அறிக்கைகள் (பொருந்தும் வகையில்).
 • வருமான வரி ரசீதுகள் (இறுதி நிதியாண்டு).
 • வழங்கப்பட வேண்டிய பிணையத்தின் விபரங்கள் (பொருந்தும் வகையில்). அடுத்தது என்ன
 • பின்ட்ரக்ஸ் நிதி நிபுணர்கள் சிறந்த தீர்வை வழங்குவார்கள்.
 • நாம் உங்களிடம் வந்து சகல ஆதார ஆவணங்களையும் சேகரிப்போம்.
 • எந்தவொரு பிணையத்தையும் மதிப்பிடுங்கள்
 • நீங்கள் எந்தளவு நிதி ஒழுக்கத்துடன் உள்ளீர்கள் என்பதை பரிசோதியுங்கள்.

 


அதனை துரிதப்படுத்துவதற்கு

Whatsap,Viber, to,

+94 776 200 100

Submit quick inquiry formClick Here