වෙළඳ මුල්‍ය පහසුකම


ෆින්ට්‍රෙක්ස් 360 වෙළඳ මුල්‍ය පහසුකම ආනයන වෙලෙන්දන්ට පිරිනමනු ලබන නවතම සහ අති විශිෂ්ඨ මුල්‍ය පහසුකමකි.

ෆින්ට්‍රෙක්ස් 360 වෙළඳ මුල්‍ය යනු සැපයුම්කරුවන් සහ පාරිභෝගිකයන් සමඟ මනා සම්බන්ධතාවක් පවත්වා ගැනීමේ ඔබගේ ප්‍රධාන ව්‍යාපාරික ක්‍රියාවන්ට යොමුවෙමින් සම්පූර්ණ වැඩ කරන ප්‍රාග්ධන විසඳුමකට එය ඉඩදෙයි. ‍ෆින්ට්‍රෙක්ස් ඔබගේ ව්‍යාපාරයන් වර්ධනය කිරීමට විකුණුම් කළමණාකරනය සහ පිරිසිදු කිරීම, ගබඩා කිරීම, බඩු ගබඩා ලැයිස්තු කළමණාකරනය සහ ලෙජර් කළමණාකරනය වැනි මූළික සේවාවන් සපයන පිළිවෙලින් සැකසෙන අනෙකුත් අවශ්‍යතාවයන් සියල්ල ගැන වගකීම භාර ගනී.


360 වෙළඳ මූල්‍ය පහසුකම යටතේ පිරිනමන මූල්‍ය නිෂ්පාදන

 • තොග ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි (Letters of Credit) විවෘත කිරීම
 • ආනයන බිල්පත් ඉවත් කිරීමට සහ ආනයනික භාණ්ඩ හා රේගු බදු ගෙවීම සඳහා ආනයන ණය

වෙළඳ මූල්‍ය 360 මගින් සේවා සැපයීම

 • අප ගබඩාවෙන් ගබඩාවට භාණ්ඩ රක්ෂණය කිරීම පිණිස රක්ෂණය මත හොඳම විසඳුම අප සූදානම් කරන්නෙමු.
 • ඔබගේ ගබඩාවට සැපයුම්කරුගේ ගබඩාවෙන් නැව් බඩු සහ භාණ්ඩ නිෂ්කාශනය
 • භාණ්ඩ ලැයිස්තු වාර්තා නඩත්තු කිරීම සහ ගබඩා තුල භාණ්ඩ වලට අවශ්‍ය ආරක්ෂාව සැපයීම

අපට අවශ්‍ය මොනවාද?

 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය.
 • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර.
 • ලියාපදිංචි ලිපිනයේ විස්තරය.
 • පසුගිය වසර 3 සඳහා විගණනය කරන ලද ගිණුම්.
 • නවතම කළමනාකරණ ගිණුම්.
 • පසුගිය මාස 6 සඳහා විකුණුම් මිල සමඟ මාසික විකුණුම් පරිමාවන්.
 • පසුගිය මාස 6 තුළ ආනයනය කළ අමුද්‍රව්‍ය වර්ග, ආනයන කළ ප්‍රමාණයන් සහ ගෙවන ලද මිල ගණන්.
 • මාස 6 ක් සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන.
 • ව්‍යාපාර සැලසුම් සහ ප්‍රක්ෂේපිත මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ (අදාළ පරිදි).
 • ආදායම් බදු ලදුපත් (පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂයට අදාළ).
 • පිරිනැමිය යුතු ඇපකරයේ විස්තර (අදාළ පරිදි).

ඊලඟට කුමක්ද?

 • ෆින්ට්‍රෙක්ස් හි මූල්‍ය විශේෂඥ හොඳම විසඳුම ඉදිරිපත් කරයි
 • අප ඔබ වෙතට පැමිණ සියළුම උපකාරක ලේඛණ එකතු කරන්නෙමු.
 • ඕනෑම ඇපකරයක් තක්සේරු කරන්නෙමු.
 • ඔබ කෙතරම් මූල්‍ය විනයකින් යුක්තද යන්න පරීක්ෂා කරන්නෙමු.


එය වේගවත් කිරීමට

වට්සැප් (Whatsap), වයිබර්(Viber) හරහා සම්බන්ධ වන්න,

+94 776 200 100

ඉක්මන් විමසුම් පෝරමය (quick inquiry form) ඉදිරිපත් කරන්න මෙතැන ක්ලික් කරන්න