ආනයන අපනයන ණය


Fintrex 360 degree වෙළඳ මූල්‍යකරණ පහසුකම යනු ආනයන වෙළෙඳුන් සඳහා වන නව්‍ය සහ සුවිශේෂී  මූල්‍ය නිෂ්පාදනයක් වේ.


Fintrex 360 degree වෙළඳ මූල්‍යකරණය යනු සැපයුම්කරුවන් සහ ගනුදෙනුකරුවන් සමඟ හොඳ සම්බන්ධතාවයක් පවත්වාගෙන යාම සඳහා උපකාරී වන මූලික ව්‍යාපාරික කාර්යයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කිරීමට ඉඩ සලසන සමස්ත කාරක ප්‍රාග්ධන විසඳුමකි. මෙහිදී ඔබගේ ව්‍යාපාරය වර්ධනය කිරීම සඳහා මූල්‍ය කටයුතු සම්පාදනය කිරීමේ සිට නිශ්කාෂණ, ගබඩා කිරීම, භාණ්ඩ ලේඛනය කළමනාකරණය සහ විකුණුම් ලෙජර කළමනාකරණය වැනි අනුබද්ධිත සේවාවන් සැපයීම දක්වා වන සියලුම අවශ්‍යතා Fintrex විසින් සපුරාලනු ඇත.

ප්‍රධාන ලක්ෂණය

මෙහිදී පහසුකම් ලබා ගැනීම සඳහා වන සුරැකුම/ඇපකරය ලෙස Fintrex විසින් පත් කරන ලද ගබඩාවන්හි ආනයනය කරන ලද භාණ්ඩ ගබඩා කිරීම සළකනු ලබන අතර එබැවින් එය අනිවාර්යයෙන්ම නිශ්චල දේපල ඇපකරය ලෙස තැබීමට පමණක් සීමා නොවේ.


360 වෙළඳ මූල්‍ය පහසුකම යටතේ පිරිනමන මූල්‍ය නිෂ්පාදන

 • තොග ආනයනය කිරීම සඳහා ණයවර ලිපි (Letters of Credit) විවෘත කිරීම
 • ආනයන බිල්පත් ඉවත් කිරීමට සහ ආනයනික භාණ්ඩ හා රේගු බදු ගෙවීම සඳහා ආනයන ණය

360 වෙළඳ මූල්‍යකරණය හරහා සැපයෙන සේවාවන්

 • ගබඩාවෙන් ගබඩාවට භාණ්ඩ රක්ෂණය කිරීම සඳහා අපි හොඳම රක්ෂණ ගනුදෙනුව සකස් කර දෙන්නෙමු.
 • සැපයුම්කරුවන්ගේ ගබඩාවේ සිට ඔබගේ ගබඩාවට භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය සහ නිෂ්කාෂණය.
 • ගබඩාවේ භාණ්ඩ වල සහ භාණ්ඩ සංචලනය පිළිබඳ වාර්තා/භාණ්ඩ ලේඛන පවත්වා ගැනීම හා ආරක්ෂාව

අපට අවශ්‍ය මොනවාද?

 • ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය.
 • අධ්‍යක්ෂවරුන්ගේ සහ කොටස් හිමියන්ගේ විස්තර.
 • ලියාපදිංචි ලිපිනයේ විස්තරය.
 • පසුගිය වසර 3 සඳහා විගණනය කරන ලද ගිණුම්.
 • නවතම කළමනාකරණ ගිණුම්.
 • පසුගිය මාස 6 සඳහා විකුණුම් මිල සමඟ මාසික විකුණුම් පරිමාවන්.
 • පසුගිය මාස 6 තුළ ආනයනය කළ අමුද්‍රව්‍ය වර්ග, ආනයන කළ ප්‍රමාණයන් සහ ගෙවන ලද මිල ගණන්.
 • මාස 6 ක් සඳහා බැංකු ප්‍රකාශන.
 • ව්‍යාපාර සැලසුම් සහ ප්‍රක්ෂේපිත මුදල් ප්‍රවාහ ප්‍රකාශ (අදාළ පරිදි).
 • ආදායම් බදු ලදුපත් (පසුගිය මූල්‍ය වර්ෂයට අදාළ).
 • පිරිනැමිය යුතු ඇපකරයේ විස්තර (අදාළ පරිදි).


එය වේගවත් කිරීමට

වට්සැප් (Whatsap), වයිබර්(Viber) හරහා සම්බන්ධ වන්න,

+94 776 200 100

ඉක්මන් විමසුම් පෝරමය (quick inquiry form) ඉදිරිපත් කරන්න මෙතැන ක්ලික් කරන්න